Datum 18-09=2017 WAT STAAT WAAR? Vanaf 2012….

Vanaf 2012 is er het nodige gepland in het bos. Klik hier op de titel om te lezen wat en waar.

A. De Entree.
4 Appelbomen, gele Kornoelje en Gelderse Roos en 2 bosclematis aan weerszijden van de entree..Narcissen. Er zijn er helaas niet veel over! Ook zijn er door de schoolkinderen en vrijwilligers een ronde rij crocussen gepoot vanaf de entree naar het speelveld, die het goed doet tot nu.!

B. Langs De Boerdijk
Er is flink uitgedund en gesnoeid in 2012 en 2013 .Er is er met hulp van de schoolkinderen bosplantsoen aangeplant en bollen geplant: Sneeuwklokjes, boshyacinthen en knikkende vogelmelk. en in 2017 krentenstruiken voor de bloesem in het voorjaar. Aan de oost zijde werden er om een meer geleidelijke overgang te krijgen een aantal inhammen gemaakt en de rand van het bos gedund., opdat er zich een kruidlaag kan ontwikkelen. De brandnetels hebben zich daar rijkelijk gevestigd. Daar is ook bosplantsoen geplant .

C. Het notenweitje
Op het notenweitje staan 2 Walnoot bomen, de Tamme Kastanje die ook gepoot was heeft het niet gered en is door een Beukenboom, gekregen van een inwoner, vervangen. Aan de rand van dit weitje loopt een gedeelte van het Muizenpad . Het pad eindigt in de hoek.

D. Eetbare planten plekken, D1, D2,D3 , D4 en D5
We hebben met subsidie van Landschapbeheer Drenthe de volgende bomen en struiken geplant: 1 Kweepeer 12 rode bes ,6 zwarte bes, 5 lijsterbes, 6 blauwe bes, 6 kruisbes,5 meidoorn en 18 hondsroos . Ook staan er Gele kornoeljes, die bessen geven, waar een heerlijke jam gemaakt kan worden..
We zijn nu bezig met de kruidlaag. We denken aan de volgende kruiden en groenten: Tot nu zijn we nog bezig uit onze eigen tuinen deze planten te verzamelen.. Wilde rucola, winter postelein, lage smeerwortel, citroen melisse, bergsteen tym, wilde marjolein, witte dovenetel, look zonder look en kruipend zenegroen zijn nu geplant. Het is de bedoeling dat het een gesloten kruidlaag wordt , waardoor het onkruid geen kans krijgt. En wat is onkruid op zo’n plek?
Eén eetbare planten plek heeft dus een aantal bessenstruiken, hondsroos , meidoorn en een lijsterbes. De Kweepeer staat op D3
Daslook en Knikkende Vogelmelk Bollen zijn op alle eetbare planten plekken gepoot in 2015.

E. VLINDERTUIN
De vlindertuin is in 2014 met het G1 mengsel van De Cruidthoeck ingezaaid. De grond bleek erg nat te blijven. De russen zijn een plaag..
Inhoud van mengsel G1:
Achillea millefolium – Duizendblad
Barbarea vulgaris – Gewoon barbarakruid
Centaurea jacea – Knoopkruid
Daucus carota – Peen
Echium vulgare – Slangenkruid
Erodium cicutarium – Gewone reigersbek
Galium mollugo – Glad walstro
Hieracium laevigatum – Stijf havikskruid
Hieracium umbellatum – Schermhavikskruid
Hypericum perforatum – Sint Janskruid
Hypochaeris radicata – Gewoon biggenkruid
Jasione montana – Zandblauwtje
Leontodon autumnalis – Vertakte leeuwentand
Leucanthemum vulgare – Gewone margriet
Luzula campestris – Gewone veldbies
Malva moschata – Muskuskaasjeskruid
Oenothera biennis – Middelste teunisbloem
Plantago lanceolata – Smalle weegbree
Prunella vulgaris – Gewone brunel
Ranunculus acris – Scherpe boterbloem
Silene dioica – Dagkoekoeksbloem
Tragopogon pratensis subsp. pratensis – Gele morgenster
Trifolium arvense – Hazenpootje
Crepis biennis – Groot streepzaad
Rhinanthus minor – Kleine ratelaar

F 1en 2 Rhododendronlaan naast het Kerkhof
G1 In 2013 werden de Rhododendrons geplant. De boswerkers hebben houtsnippers op de bodem uitgestrooid en houden deze onkruidvrij.
G 2 Aan het parkeer terrein bij de volkstuinen zijn enkele Azalea’s ( geel en oranje) en bollen geplant.
Dit seizoen maken we 2 proefveldjes met bollen in het beukenbos en worden er nog meer bollen geplant her en der door de schoolkinderen.