Kroos uit de vijver is verwijderd. Kroos zorgt voor zuurstof gebrek voor de planten en dieren in het water. Planten krijgen onvoldoende licht en vissen krijgen minder zuurstof, vandaar!